Nekem szól!

 

Transzparencia Kódex

Mi a Transzparencia Kódex? Egy önszabályozó irányelv, amely a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek, szervezetek és szolgáltatók közötti anyagi kapcsolatok átláthatóságát biztosítja és az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége (EFPIA) által meghatározott típusú juttatások közzétételére vonatkozik. A magyar Transzparencia Kódex (TK) az EFPIA vonatkozó kódexének megfelelője. Az AIPM tagvállalatai és a Transzparencia Együttműködéshez csatlakozó vállalatok a TK szellemét és előírásait magukra nézve kötelező érvényűnek tartják. A TK, természetéből fakadóan, az önszabályozás jegyében a jogi normáknál szigorúbb követelményrendszert fogalmaz meg.

A szereplők célja azonos: a tudomány erejével hatékonyan, biztonságosan és eredményesen gyógyítani, megelőzni a betegséget és helyreállítani az egészséget. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki megértse: a gyógyszerfejlesztők, valamint az orvosok közötti folyamatos kapcsolat biztosítja a naprakész ellátást és a legkorszerűbb tudás felhasználását. Az átláthatóság pedig javítja a közös munka hatékonyságát és elfogadottságát.

Önszabályozás - társadalmi felelősségvállalás

2016 első félévében a TK-hoz csatlakozott vállalatok egész Európában nyilvánosságra hozzák az orvosokkal, a gyógyszerészekkel és az egészségügyi intézményekkel létrejött szerződések alapján a nekik nyújtott támogatások mértékét. A közzététel azon 2015 évi együttműködések és szerződések anyagi feltételeit teszi nyilvánossá, amelyek egyfelől az orvosok továbbképzését támogatják, másfelől a tőlük érkező visszajelzéseket és szakértelmet hasznosítják az új, innovatív gyógyszerek létrehozása és továbbfejlesztése során.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) tagvállalatai 2015 áprilisában alakították meg a független Transzparencia Együttműködést. Ezzel az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége (EFPIA) által 2012-ben kezdeményezett, és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete által a magyar jogszabályi környezetre 2013 végén átültetett Transzparencia Kódex minden magyarországi gyógyszeripari szereplő számára megnyílt. Azaz, most már bármely Magyarországon működő gyógyszeripari vállalat csatlakozhat a független önszabályozó platformhoz, ha magára nézve kötelezőnek ismeri el a kódex előírásait és szellemiségét.

A Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Kórházszövetség támogatja a TK magyarországi bevezetését és alkalmazását.

 

Mi minősül juttatásnak a Transzparencia Kódex alapján?

Minden, orvosoknak vagy egészségügyi szervezeteknek/szolgáltatóknak adott közvetlen vagy közvetett értéktranszfer, amely akár pénzbeli, akár természetbeni módon történik a kizárólag emberi felhasználásra szolgáló receptköteles készítmények fejlesztésével és értékesítésével kapcsolatban.

Szervezeteknek/szolgáltatóknak:

  • az egészségügy vagy a kutatás támogatására nyújtott adományok, támogatások
  • hozzájárulás rendezvények költségeihez, beleértve az egészségügyi szakemberek rendezvényi részvételének támogatását (a rendezvénnyel összefüggésben kötött megállapodások, regisztrációs díjak, utazási és szállásköltségek); ilyen rendezvény lehet a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátást és -ismertetést segítő, valamint a szakmai tudományos rendezvény
  • szolgáltatási és tanácsadási szerződésekhez kapcsolódó juttatások (valamilyen szolgáltatás vagy tanácsadás nyújtása gyógyszeripari vállalat számára)

Orvosoknak:

  • hozzájárulás rendezvényi részvétel költségeihez (regisztrációs díjak, utazás és szállás költségei); rendezvénynek ugyanaz számít, mint fenn
  • szolgáltatási és tanácsadási szerződésekhez kapcsolódó juttatások (tudományos együttműködés; előadás tartása; szakmai konzultáció; kutatás-fejlesztési tevékenység, különös tekintettel a klinikai vizsgálatokra)

A TK megalkotásának és alkalmazásának első tapasztalatai alapján az orvosok és más egészségügyi szakemberek döntő többsége hozzájárul a dokumentumban foglalt közzétételi kötelezettséghez.

A Transzparencia Együttműködésről és a Transzparencia Bizottságról bővebben a szervezet honlapján tájékozódhat itt!

Nincs mit takargatni

Tény, hogy a nyilvánosságra hozandó összegeket kifejezetten többletmunkáért kapják az érintettek (ahogyan e munkák ellentételezése más iparágakban is régóta természetes). Az innovatív gyógyszergyártók kutatás-fejlesztési tevékenységének fókuszában a hatékonyabb, biztonságosabb gyógyszerek és eljárások kifejlesztése áll, melyekkel javítható a gyógyítás színvonala és a betegek életminősége. A támogatások és juttatások alapjául szolgáló gyógyszergyártó-orvos együttműködések keretében a magyar orvosok munkájukkal tevékenyen részt vesznek e fejlesztésekben és folyamatosan lehetőségük nyílik arra, hogy megismerjék a legújabb innovatív terápiákat és technológiákat.

A közelmúltban számos betegség kezelésében történt jelentős előrelépés az innovatív gyógyszereknek köszönhetően és újabb áttörések várhatók, amelyek megváltoztatják a korábbi terápiás gyakorlatot, a szakmai irányelveket. A gyógyszeripari cégek Magyarországon évente több mint kétmilliárd forintot fordítanak szakmai rendezvények támogatására, amely nagy segítséget jelent az orvosaink számára, hogy a tudomány élvonalában tudjanak maradni. A szakma képviselői egyetértenek abban, hogy e konferenciákon és továbbképzéseken megszerzett tudást az orvosok kiválóan hasznosítják a mindennapokban és ezek az ismeretek jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy lépést tartsanak az orvostudomány, a gyógyítás és a gyógyszeripar által fejlesztett megoldások gyors fejlődésével. A naprakész tudás megszerzését biztosító továbbképzések finanszírozását az orvosok és a szakdolgozók önerőből képtelenek lennének megoldani.

Így tehát a betegek érdekében elengedhetetlenek a különböző együttműködések a gyógyszerfejlesztők és a gyógyító orvosok között.

A Transzparencia Együttműködésről és a Transzparencia Kódexről részletesebb információ itt található.