AIPM Etikai Bizottság

Az AIPM Etikai Bizottsága (AEB) felügyeli az AIPM Magatartási Kódex előírásainak betartását. Az AEB biztosítja, hogy az AIPM tagvállalatai mindenkor megfeleljenek az EFPIA vonatkozó kódexének magyar megfelelőjének, elősegíti annak alkalmazását, és kivizsgál minden olyan esetet, ahol felvetődik a Kódex előírásainak megsértése. A hatályos jogszabályok rendelkezéseibe ütköző magatartás esetén az ezen jogszabályokban meghatározott reklámfelügyeleti, versenyfelügyeleti, más közigazgatási és bírósági eljárás megindításához való jogosultságot a Kódex alapján kezdeményezett, illetve lefolytatott eljárás nem érinti. Az AEB kizárólag a jelen Kódex előírásainak megszegésével kapcsolatos ügyekben jogosult eljárni.

Az AIPM Etikai Bizottságának (AEB) tagjai:

Az AEB 8 (nyolc) tagból, továbbá egy Elnökből áll. Az AEB tagok a Tagvállalatok képviseletében vesznek részt az AEB munkájában, jogaik és kötelezettségeik egyenlők, tevékenységüket az önszabályozás érvényesítése érdekében végzik. Az AEB Elnöke olyan független személy, aki nem áll munkaviszonyban az AIPM Magatartási Kódex hatálya alá tartozó vagy azon kívül eső gyógyszeripari vállalattal.

Elnök:
Dr. Stegena Diána

Tagok:
dr. Dudás Dalma (Amgen)
dr. Farkas Judit Lili (Merck)
dr. Horányi-Kőszegi Laura (MSD)
Dr. Kuluncsics Zénó (BMS)
dr. Kürtösi Emese (Servier)
dr. Leposa Martina (Janssen)
Liptákné Csuka Györgyi (Biogen)
dr. Sulyok Márton (Roche)