Mi a Transzparencia?

A Transzparencia egy önszabályozó irányelv, amely a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek, szervezetek és szolgáltatók közötti anyagi kapcsolatok átláthatóságát biztosítja és az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége (EFPIA) által meghatározott típusú juttatások közzétételére vonatkozik. A Transzparencia rendelkezéseit az AIPM Magatartási Kódex, az EFPIA vonatkozó kódexének megfelelője. Az AIPM tagvállalatai az átláthatóság szellemét és előírásait magukra nézve kötelező érvényűnek tartják. A Transzparencia, természetéből fakadóan, az önszabályozás jegyében a jogi normáknál szigorúbb követelményrendszert fogalmaz meg.

A szereplők célja azonos: a tudomány erejével hatékonyan, biztonságosan és eredményesen gyógyítani, megelőzni a betegséget és helyreállítani az egészséget. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki megértse: a gyógyszerfejlesztők, valamint az orvosok közötti folyamatos kapcsolat biztosítja a naprakész ellátást és a legkorszerűbb tudás felhasználását. Az átláthatóság pedig javítja a közös munka hatékonyságát és elfogadottságát, segíti az innovatív készítmények terjedését.

Önszabályozás − társadalmi felelősségvállalás

2016 első félévében a Transzparencia kezdeményezéshez csatlakozott vállalatok egész Európában nyilvánosságra hozzák az orvosokkal, a gyógyszerészekkel és az egészségügyi intézményekkel létrejött szerződések alapján a nekik nyújtott támogatások mértékét. A közzététel azon 2015. évi együttműködések és szerződések anyagi feltételeit teszi nyilvánossá, amelyek egyfelől az orvosok továbbképzését támogatják, másfelől a tőlük érkező visszajelzéseket és szakértelmet hasznosítják az új, innovatív gyógyszerek létrehozása és továbbfejlesztése során.

Az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége (EFPIA) által 2012-ben létrehozott Transzparencia Kódex az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete által a magyar jogszabályi környezetre 2013. végén került átültetésre, amelynek bevezetését és alkalmazását a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Kórházszövetség támogatta.

A Transzparencia Kódex jelenleg a 2021. január 1-jével érvényben lépő AIPM Magatartási Kódex részét képezi, és az 5. fejezetében („Tagvállalatoktól származó juttatások közzététele”) kerül részletes tárgyalásra.

Mi minősül juttatásnak a Transzparencia alapján?

Minden, orvosoknak vagy egészségügyi szervezeteknek/szolgáltatóknak adott közvetlen vagy közvetett értéktranszfer, amely akár pénzbeli, akár természetbeni módon történik a kizárólag emberi felhasználásra szolgáló receptköteles készítmények fejlesztésével és értékesítésével kapcsolatban.

Szervezeteknek/szolgáltatóknak:

  • az egészségügy vagy a kutatás támogatására nyújtott adományok, támogatások
  • hozzájárulás rendezvények költségeihez, beleértve az egészségügyi szakemberek rendezvényi részvételének támogatását (a rendezvénnyel összefüggésben kötött megállapodások, regisztrációs díjak, utazási és szállásköltségek); ilyen rendezvény lehet a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátást és -ismertetést segítő, valamint a szakmai tudományos rendezvény
  • szolgáltatási és tanácsadási szerződésekhez kapcsolódó juttatások (valamilyen szolgáltatás vagy tanácsadás nyújtása gyógyszeripari vállalat számára)

Orvosoknak:

  • hozzájárulás rendezvényi részvétel költségeihez (regisztrációs díjak, utazás és szállás költségei); rendezvénynek ugyanaz számít, mint fenn
  • szolgáltatási és tanácsadási szerződésekhez kapcsolódó juttatások (tudományos együttműködés; előadás tartása; szakmai konzultáció; kutatás-fejlesztési tevékenység, különös tekintettel a klinikai vizsgálatokra)

Nincs mit takargatni

Tény, hogy a nyilvánosságra hozandó összegeket kifejezetten többletmunkáért kapják az érintettek (ahogyan e munkák ellentételezése más iparágakban is régóta természetes). Az innovatív gyógyszergyártók kutatás-fejlesztési tevékenységének fókuszában a hatékonyabb, biztonságosabb gyógyszerek és eljárások kifejlesztése áll, melyekkel javítható a gyógyítás színvonala és a betegek életminősége. A támogatások és juttatások alapjául szolgáló gyógyszergyártó-egészségügyi szakember együttműködések keretében a magyar orvosok, gyógyszerészek és más egészségügyi szakemberek munkájukkal tevékenyen részt vesznek e fejlesztésekben és folyamatosan lehetőségük nyílik arra, hogy megismerjék a legújabb innovatív terápiákat és technológiákat.

A közelmúltban számos betegség kezelésében történt jelentős előrelépés az innovatív gyógyszereknek köszönhetően és újabb áttörések várhatók, amelyek megváltoztatják a korábbi terápiás gyakorlatot, a szakmai irányelveket. A gyógyszeripari cégek Magyarországon évente több mint kétmilliárd forintot fordítanak szakmai rendezvények támogatására, amely nagy segítséget jelent az orvosaink számára, hogy a tudomány élvonalában tudjanak maradni. A szakma képviselői egyetértenek abban, hogy e konferenciákon és továbbképzéseken megszerzett tudást az orvosok kiválóan hasznosítják a mindennapokban és ezek az ismeretek jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy lépést tartsanak az orvostudomány, a gyógyítás és a gyógyszeripar által fejlesztett megoldások gyors fejlődésével. A naprakész tudás megszerzését biztosító továbbképzések finanszírozását az orvosok és a szakdolgozók önerőből képtelenek lennének megoldani.

Így tehát a betegek érdekében elengedhetetlenek a különböző együttműködések a gyógyszerfejlesztők és a gyógyító egészségügyi szakemberek között.

Amennyiben a transzparenciával kapcsolatban kérdése merülne fel írjon nekünk a transzparencia@aipm.hu e-mail címre.