Önszabályozó kódex a transzparens és etikus gyógyszeripari működés érdekében

Az AIPM tagvállalatai elkötelezettek a jogi és etikai szabályok iránt. Nem csupán elfogadják a tevékenységükre vonatkozó szabályokat, hanem az önszabályozás erősítésével még szigorúbb követelményeket állítanak maguk elé, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy az innovatív gyógyszergyártók promóciós gyakorlata mindenkor transzparens és etikus legyen.

2006-ban lépett hatályba a gyógyszer-gazdaságossági törvény, majd 2011-ben a gyógyszerpromóció szabályozása tovább szigorodott a GYEMSZI (jelenleg OGYÉI) részére történő rendezvény-bejelentési kötelezettséggel. Ezt követte 2012. februárjában a négy magyarországi gyógyszeripari szövetség nemzetközi viszonylatban is példaértékű önszabályozása a Kommunikációs Etikai Kódex közös elfogadásával. Az AIPM 2013. végén fogadta el azt a magyar Transzparencia Kódexet, amelynek alapja az EFPIA által készített, az európai uniós versenyjogi és adatvédelmi szabályozásokat figyelembe vevő, európai szintű Transzparencia Kódex.

Az innovatív gyógyszergyártók közössége 2021. január 1-jétől új magatartási kódexet vezetett be, melynek célja, hogy a betegek érdekeit szem előtt tartva a korábbi etikai szabályok továbbfejlesztésével a gyógyszeripar, az egészségügyi szakemberek és -intézmények, valamint a betegszervezetek közötti hatékony és zökkenőmentes együttműködést erősítse. Az AIPM tagvállalatainak feltett szándéka, hogy egy magasabb szintű átláthatóság és etikus magatartás felé haladjanak, amit az eddigi önszabályozó kódexek összevonásával kívánunk elősegíteni, amely megtartja a korábbi előírásainkat, miközben új és még következetesebb elvárásokat fogalmaz meg. A korábban bevezetett Transzparencia Kódex rendelkezései szintén bekerültek az összevont AIPM Magatartási Kódex fejezetei közé. A Kódex életbe lépése után, a korábban hatályos dokumentumok érvényüket veszítették.

Az AIPM tagjai elismerik felelősségüket az etikus gyógyszerkommunikáció kialakításában és megvalósításában, ami biztosítja a megfelelően széles körű tájékoztatást, és tükrözi az ipar és a kereskedelem szerepét az egészségügy rendszerében. Az AIPM Magatartási Kódexet aláíró tagok magukra nézve kötelezőnek tartják e kódex előírásainak betartását és betartatását.