Innovatív gyógyszerkutatás

Az innováció direkt és indirekt gazdasági hatásai nagyon jelentősek. Az innovatív gyógyszeripari vállalatok a K+F-be legnagyobb arányban befektető vállalatok közé tartoznak, átlagosan árbevételük 15,1 százalékát forgatják vissza a kutatás-fejlesztésbe.

Egy új hatóanyag kifejlesztése körülbelül 10 évbe és legalább 1 milliárd USD-be kerül, aminek nagyon jelentős részét a klinikai vizsgálatok teszik ki. A nemzetközi klinikai vizsgálatok multicentrikusak, azaz egy időben több vizsgálóhelyen zajlanak. Hazánk szerepvállalása kimagasló Európában: a vizsgálatok számát illetően a 10., míg a lakosságarányos betegszám vonatkozásában a 4. helyen vagyunk. Több cég Magyarországra telepítette közép-kelet-európai klinikai kutatási központját.

A Magyarországon végzett gyógyszerfejlesztési klinikai vizsgálatok − melyeknek döntő többsége az innovatív gyártók megbízásából indul − évente átlagosan 90 milliárd Ft értéket adnak a magyar gazdaságnak.

 • Kb. 34-38 milliárd Ft adóbevételt hoznak a különböző adónemeken keresztül.
 • Mintegy 30 milliárd Ft jövedelmet teremtenek az intézmények és a vizsgálók bevételei formájában.
 • Több ezer orvos és szakember foglalkoztatásához járulnak hozzá, ezzel munkahelymegtartó és a kivándorlást csökkentő szerepük jelentős.
 • Növelik a résztvevő orvosok szaktudását és elismertségét a modern technológiák és irányelvek terén, és a vizsgálati eredmények nemzetközi publikációi által (társszerzőség révén).
 • Évente közel 20 ezer beteg számára teszik elérhetővé a legmodernebb kezeléseket. Az ingyenesen rendelkezésre bocsátott gyógyszerek a költségvetés kiadásait csökkentik, s ennek hatása milliárdokban mérhető.

A versenyképességünk fenntartásához intézkedésekre van szükség

Az elemzések szerint a klinikai vizsgálatok száma és értéke Magyarországon akár 20-30 százalékkal növelhető, ami a nemzetgazdaságnak évi 18-28 milliárd Ft többletbevételt jelentene, melyből 7-11 milliárd Ft a központi költségvetés adóbevételeit növelné. A gyógyszerfejlesztési vizsgálatokban való részvételért folyó erős verseny (az ázsiai országok súlya nő) és a megváltozott EMA (European Medicines Agency, Európai Gyógyszerügynökség) szabályozás miatt Magyarország kedvező pozíciójának megtartásához, illetve versenyképességének javításához központi stratégiára van szükség, melynek kidolgozásában és végrehajtásában az innovatív vállatok szerepe kiemelkedő lehet. Az AIPM több területen javasolja aktív lépések megtételét:

 1. Megfelelő jogi környezet kialakítása.
 2. Transzparens és kiszámítható pénzügyi környezet megteremtése.
 3. Központi informatikai rendszer létrehozása.
 4. Egyablakos adminisztráció az intézmények szintjén.
 5. A klinikai kutatáshoz szükséges szakmai kompetenciák beépítése az orvosképzésbe és az életpályamodellekbe.
 6. A klinikai vizsgálatokba történő befektetéseket ösztönző pénzügyi rendszerek, adókedvezmények kialakítása.
 7. Az innováció elismerése a hazai gyógyszer-finanszírozásban.
 8. Rendszeres szakmai találkozók a magyar döntéshozók és a K+F befektetésről döntő felsővezetők között.