Kérdések és válaszok

Az alábbi értelmezések az egyes AIPM tagvállalatok egyéni értelmezései, és információmegosztáson alapulnak. Csupán javaslatként szolgálnak, nincs jogi szempontból kötelező érvényük.

Egy orvos tulajdonában álló vállalat, amely szakmai szolgáltatásokat nyújt, egészségügyi szolgáltatónak/szervezetnek minősül?

Igen, az AIPM Magatartási Kódex meghatározása szerint egészégügyi szervezet/szolgáltató bármely jogi személy, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, amely olyan egészségügyi, orvosi vagy tudományos szövetség vagy szervezet (függetlenül a jogi vagy szervezeti formától), mint pl. kórház, klinika, alapítvány, egyetem vagy egyéb oktatási intézmény vagy tudós társaság (kivéve a Betegszervezeteket), amelynek székhelye, bejegyzésének helye, vagy elsődleges működési területe Európában van, vagy amelyen keresztül egy vagy több Egészségügyi szakember szolgáltatásokat nyújt.

Mit jelent a közvetlen vagy közvetett értéktranszfer egészségügyi szolgáltatók számára?

Közvetlen, amikor az egészségügyi szolgáltató kapja (pl. tiszteletdíj). Közvetett, amikor az egészségügyi szolgáltató a kedvezményezett, de az értéktranszfer nem közvetlenül a számára kerül kifizetésre (pl. regisztrációs díj). Rendezvények szervezői esetében az Egészségügyi Társaságot kell megadni az értéktranszfer kedvezményezettjeként. Ilyen esetekben harmadik féllel kötött megállapodás létrejöhet a vállalat, az Egészségügyi Társaság és a rendezvény szervezője között.

Szükség van a közzétételre vonatkozó beleegyező nyilatkozatra az egészségügyi szervezetek részéről?

Igen. Az egészségügyi szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy engedélyezi a szerződés tartalmának (bizalmas üzleti információk) közzétételét.

Milyen módon kell megjelennie a „teljes név”-nek a jelentésben?

Az adott fél hivatalos nevének megfelelő módon, illetve ahogy a hivatalos nyilvántartásban (www.enkk.hu) és az orvos bélyegzőjén látható. Egészségügyi szervezet esetében: a vállalat bejegyzett neve.

Független rendezvények finanszírozása esetében, ha a gyógyszergyártó vállalat szerződést köt egy logisztikai beszállítóval, kinek a nevét kell közzétenni: a logisztikai beszállítóét vagy a rendezvényért felelős Egészségügyi Társaságét?

Az Egészségügyi Társaság nevének közzététele szükséges.

Ha a rendezvényt decemberben tartják, de a kifizetésre a következő évben kerül sor, bele kell ezt foglalni a közzététel anyagába?

A tagvállalat saját maga dönthet a közzétételi folyamatról.

A kórházak részére adományozott termékekkel kapcsolatban van közzétételi kötelezettség?

Igen. Milyen módon lehet jelezni az árat? Ártámogatásos gyógyszerek: a támogatott ár; nem ártámogatásos gyógyszerek: listaár.

A közzététel felülete a tagvállalatok webhelye. Ez a helyi leányvállalat nyilvános webhelyét jelenti, vagy lehet európai szintű is, vagy esetleg egy másik oldal, amelyet a vállalat üzemeltet?

Egészségügyi szolgáltató – a bevett gyakorlat az országos szintű. Bármilyen ettől való eltérést egyeztetni kell az EFPIA-val. A közétett adatokra mutató linkek az AIPM honlapján keresztül is elérhetők (www.aipm.hu)

Kongresszusok alatt étkezést lehet biztosítani az egészségügyi szolgáltatók számára. Amennyiben a regisztrációs díj nem tartalmazza az étkezés költségét, vonatkozik-e arra a közzétételi kötelezettség, és ha igen, akkor melyik oszlopban?

A rendezvények alatti étkeztetés nem tartozik a közzétételi kötelezettség hatálya alá.

A tudományos rendezvények finanszírozása közzétételre kötelezett értéktranszfer annak ellenére, hogy a gyógyszergyártó vállalatok nem ismerik név szerint a résztvevőket. Ezt a logikát alapul véve a piackutatási vagy a betegtámogatási programok szintén közzététel-kötelesek?

Amennyiben a gyógyszergyártó vállalat azonosítani tudja az egyéni kedvezményezettet, akkor azt közzé kell tenni.

Ha a vállalatok értéktranszfert nyújtanak egy egészségügyi szervezetnek egy kongresszusszervező cégen keresztül, hogyan lehet a jóváhagyást megszerezni?

Ez attól függ, hogy a vállalat milyen jogi megoldással kíván élni. Több lehetőség is van, az egyik, hogy írnak egy szerződést, amit mindhárom fél aláír (a kongresszusszervező, a vállalat és az egészségügyi szervezet), amiben az egészségügyi szervezet hozzájárulását adja a bizalmas üzleti információk közzétételéhez.

A hatósági díjakat (amelyeket a vállalatok fizetnek) a NEAK, OGYÉI, NNK vagy egyéb hatóság felé EFPIA-vonatkozású juttatásként kell azonosítani?

Nem, a hatósági díjak nem tartoznak a Transzparencia hatáskörébe.