Hogyan finanszírozzák jelenleg a gyógyszereket?

A gyógyszerek jelenlegi magyarországi társadalombiztosítási (TB) támogatásának rendszere rendkívül bonyolult. A finanszírozó (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, NEAK) számtalan finanszírozási technikát alkalmaz, a TB támogatási rendszer számos egyedi megoldást tartalmaz és nagyban épít a gyógyszergyártók és -nagykereskedők által nyújtott kedvezményekre és az általuk teljesített visszafizetésekre.

A NEAK különböző módon finanszírozza:

  • a patikában vényre kiadható gyógyszereket (ezen belül is például a generikus és lejárt szabadalmú készítményeket, a biológiai és biohasonló gyógyszereket, valamint néhány betegség kezelésére alkalmazott gyógyszereket),
  • az úgynevezett tételes finanszírozással a kijelölt intézményekben elérhető gyógyszereket,
  • a speciális beszerzésű gyógyszereket (ún. különkeretes gyógyszerek),
  • az egyéb kórházi felhasználású gyógyszereket,
  • a vakcinákat.

Ezt egészíti ki az egyedi méltányosság alapján történő gyógyszertámogatás rendszere, mely a TB támogatással nem rendelkező gyógyszereket teszi elérhetővé a rászoruló betegek számára egyedi, orvosszakmailag indokolt esetekben (ide kattintva tájékozódhat az egyedi méltányossági támogatásról a NEAK honlapján).

A NEAK különböző támogatási kulcsokat alkalmaz, vagyis különböző mértékben támogatja a patikában vényre kiadható gyógyszereket, az alkalmazott támogatási kategóriák (százalékok) a következők:

  • 25%-os, 55% -os és 80%-os normatív támogatáskulcsokat, valamint
  • 50%-os, 70%-os, 90%-os és 100%-os indikációhoz kötött (emelt, kiemelt) támogatáskulcsokat alkalmaz a patikában vényre kiadható gyógyszerek esetében.

Vannak tehát készítmények, melyeket 100%-ban finanszíroz a NEAK és a beteg csupán az úgynevezett 300 Ft-os dobozdíjat fizeti meg, és vannak olyanok, melyeket 25-90%-ban finanszíroz a NEAK, a fennmaradó részt pedig a beteg hozzájárulása (térítési díj) teszi ki.

Egy támogatott (vényköteles) gyógyszer finanszírozása alapvetően két forrásból tevődik össze:

1) Központi költségvetés: állami források és a gyógyszergyártók különadója

Az állam minden évben meghatároz egy összeget a költségvetésében, amellyel hozzájárul az egyes terápiák finanszírozásához, terhet levéve ezzel a betegek válláról. Emellett azonban jelentős összeggel, közvetlenül járulnak hozzá a gyógyszerek finanszírozásához a gyógyszergyártó vállalatok is. Olyannyira, hogy az állam által többféle jogcímen beszedett gyártói teher 2018-ban az állami támogatás összegének negyedét is meghaladta, hozzávetőlegesen 100 millárd forintot jelentett. 

2) Betegek: térítési díj 

A betegek a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek esetén – kivéve a készítmények egyes meghatározott csoportjait –  térítési díjat fizetnek, melynek összege az egyes gyógyszerek ára és a támogatás mértéke miatt eltérő.

Hazánkban – helyesen – egy támogatott gyógyszer árának legkisebb részét fizetik a betegek, az állami költségvetés és a gyógyszeripar pénzbeni hozzájárulása gondoskodik arról, hogy a terápiák minden állampolgár számára rendelkezésre álljanak. Az állami támogatás mértéke bár számszerűen növekedést mutat, valós értéken, azaz az infláció hatását kiszűrve elhanyagolható mértékben változott az elmúlt 15 évben. Annak ellenére, hogy a gyógyszerekre fordított közvetlen állami költségvetés növelésével a magyar betegek gyorsabban juthatnának hozzá a korszerűbb, hatékonyabb innovatív készítményekhez, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnának gyógyulási esélyeik és életminőségük javításához, egy hosszabb, egészségben leélt élethez.