Felhívás: Kommunikációs Etikai Bizottság (KEB) elnöki tisztség

2021.11.09. | Kategóriák: Aktualitások

A négy magyarországi gyógyszeripari Szövetség független szakembert keres a közös Kommunikációs Etikai Bizottság (KEB) elnöki tisztségébe.

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, a „Védettség” Oltóanyag és Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók Egyesülete és a Generikus Gyógyszergyártók és Gyógyszerforgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete (Szövetségek) első ízben 2012. márciusában írtak alá közös Etikai Kódexet, ami azóta is iránymutatásul szolgál az iparági normák tekintetében: a hazai gyógyszeripar történetében ez a legszélesebb olyan összefogás, amivel a gyógyszeripari vállalatokat tömörítő legjelentősebb érdekképviseletek együttesen kötelezik magukat az átlátható és etikus kereskedelem, valamint a minden eddiginél hatékonyabb, hazai és nemzetközi viszonylatban is példa értékű önszabályozás mellett.

Az együttműködés keretében a Szövetségek által létrehozott Kommunikációs Etikai Bizottság folytatja le az Etikai Kódexben foglaltak megsértése esetén meghatározott etikai eljárást. A KEB elnöke a gyógyszeripartól független szakember, aki őrködik az Etikai Kódexben foglaltak érvényre juttatása felett.

Amennyiben Ön is szeretné megpályázni a KEB elnöki tisztségét, kérjük, hogy a szakmai kapcsolódási pontokat kiemelő önéletrajzával együtt  az office.manager@aipm.hu e-mail címre 2021. november 23-ig küldje meg pályázatát, melyben bemutatja személyes motivációját és elképzeléseit a közös iparági etikai normák érvényre juttatása kapcsán.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a KEB elnökét a négy iparági szövetség egyhangú döntésével fogja megválasztani.

Feladatok:

 • A KEB rendszeres üléseinek megszervezése és levezetése;
 • A KEB döntéseinek szakmai és etikai előkészítése, írásba foglalása, és az érintett felek részére való megküldése; 
 • A döntés(ek) végrehajtásának ellenőrzése és az Etikai Kódex szabályainak betartatása;
 • A KEB eseti reprezentatív képviselete szabályozói kapcsolatokban a Szövetségek által írásban előre meghatározottak szerint; 
 • Az iparági etikai normák és kapcsolódó értékek független képviselete elsősorban szakmai közönség felé a KEB által egyhangúlag jóváhagyott tartalom alapján, 
 • A Szövetségek közötti együttműködés előmozdítása az etikus gyógyszerkommunikáció kérdésében;
 • Tájékoztatási és oktatási feladatok ellátása az iparági szövetségek, betegszervezetek, egészségügyi szakemberek számára a hazai és nemzetközi etikai Kódexek szabályainak vonatkozásában;
 • Állásfoglalások szövegének előkészítése a KEB általi jóváhagyásra és az így jóváhagyott állásfoglalások transzparens kommunikációja a Szövetségek és az iparági szereplők felé.

Követelmények:

 • Büntetlen előélet, továbbá a leendő elnök nem állhat fegyelmi vagy szakmai-etikai eljárás alatt, illetve korábban ilyen eljárásban nem marasztalták el.Az elnök nem állhat munkavégzésre irányuló, illetve anyagi ellentételezésen alapuló bármely egyéb jogviszonyban,
  • Gyógyszeripari szereplővel illetve a gyógyszeripartól független, a Kódex hatálya alá tartozó vagy azon kívül eső Gyftv. szerinti ismertetési tevékenységet folytató piaci szereplővel
  • dohányipari terméket előállító, vagy annak forgalmazásáról ismertcéggel,alkoholos italt termelő vagy azt forgalmazó céggel 
 • Vonatkozó szakirányú, felsőfokú végzettség (jogász, orvos, gyógyszerész, közgazdász, biológus, vegyész, vegyészmérnök illetve egyéb egészség- vagy élettudományi végzettség);
 • A gyógyszeripari kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó jogi és etikai szabályok ismerete. 
 • Jogi, etikai vagy gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációban, jogszabályi-etikai megfelelőségi eljárásokban vagy egyéb (ön)szabályozási területen szerzett tapasztalat előnyt jelent;
 • Precíz írásbeli készség, formális iratok készítésében szerzett megelőző tapasztalat előnyt jelent;
 • Erős, szakértői szintű koordináló, döntéselőkészítő készség, konfliktuskezelő és érdekérvényesítő képesség, problémamegoldó kompetencia;
 • Kiváló kommunikációs és előadói készség, dinamikus munkavégzés, kritikai gondolkodás;
 • Elektronikus eszközök, online környezet és MS Office magas szintű felhasználói ismerete;
 • Alapvető elektronikus eszközök megléte (laptop, mobil);

Szerződés, a feladatellátás felételei:

Az elnöki feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében, tiszteletdíj ellenében történik. A feladatok ellátásához saját eszközök (számítógép, telefon stb.) szükségesek.

Vissza