Jobb egészségértéssel a magyar lakosság egészségének javításáért

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (Association of Innovative Pharmaceutical Manufacturers − AIPM) támogatja, hogy a már most is működő népegészségügyi célú vagy betegtájékoztató programok mellett még több olyan országos és helyi kezdeményezés szülessen, melyek elősegítik a lakosság jobb egészségértését és egészségtudatos magatartását, mert e képességek hozzájárulhatnak az egészségügyi ellátórendszer hatékonyabb használatához.

Az AIPM fontosnak tartja, hogy az egészségértés koncepciója megfelelő hangsúlyt kapjon Magyarországon is azért, hogy a hétköznapi emberek képesek legyenek jobban eligazodni az egészségügyi kérdésekben, jobban tájékozódni az egészségügy rendszerében, javuljon a kommunikációjuk az egészségügyi szakemberekkel, és mindezek által csökkenjen az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége.

Az Európai Unióban az egészségtudatos szemlélet és az emberek egészségértése nagy figyelmet kapott az utóbbi időben, e témákat az Európai Bizottság és a WHO is a programjai közé emelte. Számos európai kutatás és program indult az elmúlt néhány évben azzal a céllal, hogy felmérje és fejlessze az emberek egészségismereti szintjét és egészségügyi tájékozódási képességét. Ezen képességek alapvetően szükségesek a felelős és egészséges életvezetéshez, az egészségtudatos magatartáshoz.

Az egészségügyi rendszerek hatékonysága jelentősen növelhető azzal, ha az emberek képesek jól tájékozódni bennük, azaz a megfelelő orvosokat keresik fel a megfelelő időben, betegségeikkel időben jelentkeznek, így azok kezelését már akkor el lehet kezdeni, amikor még nincs szükség költségesebb beavatkozásokra. Továbbá, megértik a krónikus betegségek kezelésének módját és követik a terápiát. A betegségek egy része a helyes életmód megválasztásával akár meg is előzhető. Ez a fajta egészségtudatos magatartás, egészségértés jelentősen hozzájárulhat az egészségügyi rendszer hatékonyabb működéséhez és a magyar lakosok jobb egészségszínvonalához.

Ennek jegyében az AIPM támogatásával 2015 május-júniusában elkészült egy átfogó kutatás, amely a Maastrichti Egyetem által szervezett nemzetközi kutatássorozat módszertanát követve országos reprezentatív mintán felmérte, hogy a magyar lakosság képességei mennyire felelnek meg az egészséggel kapcsolatos komplex igényeknek. A Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. kutatásából fény derült többek között arra, hogy a magyar lakosság:

  • mennyire tudja, hogy mit kell tenni alapvető egészségügyi vészhelyzetekben
  • mennyire tudja, hogy honnan szerezze be az őt érintő egészségügyi információt
  • mennyire képes megítélni az egészségügyi információ hitelességét
  • képes-e megérteni és követni az orvosi utasításokat
  • képes-e elolvasni és megérteni egy gyógyszer betegtájékoztatóját

A kutatás rávilágított a probléma mértékére és a legfontosabb fejlesztendő területekre. Annak ellenére, hogy az elmúlt években számos program célozta a lakosság egészségügyi képességeinek fejlesztését, az eredmények alapján elmondható, hogy további fejlesztésre van szükség. Jelentősen javítható lenne az egészségügyi rendszer hatékonysága, ezen keresztül a magyar emberek egészségi állapota, amennyiben fejlődnének az egészségtudatos magatartáshoz szükséges készségek, a lakosság egészségértése és egészségügyi írás-olvasási készségei.

A kutatási eredmények itt találhatók.

Az AIPM fontosnak tartja, hogy megossza a magyar kutatás eredményeit, annak részleteit a döntéshozókkal és az egészségügyi szereplőkkel, valamint a civil szervezetekkel. Emellett szeretné felhívni a figyelmet az együttműködés szükségességére az érdekelt felek között. Mindezeken kívül tagvállalatain keresztül folytatja a beteg-edukációs programokat, valamint segítséget nyújt a sikeres európai programok magyarországi értékeléséhez és megvalósításához. Ezzel hozzájárul az egészségtudatos szemlélet magyarországi terjesztéséhez, a betegségek hatékonyabb kezeléséhez, az egészségügyi rendszer hatékonyságának növeléséhez, és ezen keresztül egy egészségesebb magyar társadalom kialakulásához.