Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által alapított, Nekem Szól! Egészségértés Díj 2019 pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a legjobb, leginnovatívabb egészségértést fejlesztő programok elismerésére, széleskörű megismertetésére, továbbfejlesztésére.

 

PÁLYÁZÓK KÖRE:


Az Egészségértés Díjra természetes személyek és szervezetek (jogi személyiségtől függetlenül állami intézmények, gazdálkodó szervezetek, egyéb társadalmi szervezetek) pályázhatnak valamely általuk kezdeményezett vagy megvalósított, 2018. október 1. és 2019. Október 31. között Magyarországon futó vagy folyamatban lévő egészségértést támogató aktivitással.  

 

PÁLYÁZHATÓ KATEGÓRIÁK:


1. Egészségügyi intézmények és egészségügyi szakemberek: Bármilyen egészségügyi intézmény (így például kórház, orvosi rendelő, gyógyszertár, egyéb rendelőintézet) és szakember (például háziorvos, szakorvos, gyógyszerész és más egészségügyi végzettségű szakember) által indított, az egészségértés javítását szolgáló projektek.

 

2. Társadalmi szervezetek, egyéb állami és gazdálkodó szervezetek és szakembereik: Bármilyen betegszervezet, civil szervezet, alapítvány, nevelési-oktatási intézmény által indított, az egészségértés javítását szolgáló innovatív projektek.

 

3. Média és a kommunikációs ipar szereplői: Bármilyen nyomtatott, online, rádiós, illetve televíziós sajtóorgánum műsora, illetve munkatársai, szabadúszó újságíró, közösségi média bármely felületén egészségértést fejlesztő tartalomgyártást folytató blogger, influencer, valamint kommunikációs, reklám –és médiaügynökségek által indított innovatív projektek.

 

4. Egészségipar szereplői: Például gyógyszergyártók és forgalmazók, gyógyászati segédeszközök gyártói és forgalmazói, orvostechnikai eszközök gyártói és forgalmazói, egészségügyi gép-műszergyártók és forgalmazók, egészségpénztárak, egészségturizmus szereplői által indított,az egészségértés javítását szolgáló innovatív projektek.

 

Egy projekt, illetve annak különböző elemei csak egy kategóriában nevezhetők.

 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2019. 09.16.-TÓL 2019. 10.20. 24:00-IG.

 

PÁLYÁZATI ANYAGOK:

 

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton várjuk a www.nekemszol.hu oldalon keresztül, 2019. 09.16. 00:00-től 2019. 10.20. 24:00-ig.

 

A BEKÜLDENDŐ PÁLYÁZATI ANYAG KÉT RÉSZBŐL ÁLLHAT:


1. Nevezési lap: A nevezésnek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött online nevezési lapot és a kapcsolódó dokumentációt, melynek leírása elektronikus úton a www.nekemszol.hu oldalon érhető el.

2. Projekt bemutatása: Ez a dokumentáció segíti a projekt pontos megértését és megismerését. A online kitöltött pályázati ívet, valamint a kapcsolódó dokumentációt kiárólag a www.nekemszol.hu oldalon keresztül várja a zsűri.

Fotók, videók: A pályázathoz kapcsolódó egyéb dokumentációkat, így pl. fotókat, kiadványokat, videómegosztó felületre feltöltött videók linkjeit a www.nekemszol.hu a pályázati felületen leírtak szerint kérjük elküldeni.

 

HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT NEVEZÉSI LAP ESETÉN A NEVEZÉS ÉRVÉNYTELEN!

 

A pályázati anyag nem tartalmazhat más személy részére szerzői jogi oltalom alá eső művet – kivéve, ha a jelen pályázati kiírás feltételei egyebekben teljesülnek –, illetve jogszabályba, így különösen egészségügyi jogszabályba ütköző tartalmakat.

 

A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó szavatolja, hogy a pályázatra beküldött dokumentumok és az azokban megjelölt szellemi alkotások és szerzői művek (pl. weboldalak, videók, stb.) saját szellemi termékei, vagy ezek tekintetében rendelkezik azon jogosultsággal, hogy felhasználásukkal a pályázaton részt vegyen, és a jelen pályázati feltételekben foglaltak szerint azok tekintetében az AIPM részére további felhasználási engedélyt adjon. Pályázó szavatolja továbbá, hogy a pályázati anyagok tekintetében harmadik személynek nincs olyan, szellemi alkotáshoz fűződő vagy személyiségi joga, amely a pályázaton való részvételt, valamint a pályázati anyagok jelen pályázati kiírásban foglaltak szerinti felhasználását kizárná vagy akadályozná.

 

PÁLYÁZAT RÉSZEI:


www.nekemszol.hu weboldalon elérhető pályázati űrlap hiánytalan kitöltése, mellékletek feltöltése az űrlapon leírt paramétereknek megfelelően.

 

A pályázati törzsanyag: 1 darab PowerPoint (.ppt) formátumú fájl, maximum 10 slide terjedelemben (Mobil applikáció esetében letöltési linket, online elérhető videók, kiadványok, egyéb megjelenések esetén a linkeket a .ppt prezentáción belül kérjük benyújtani).

 

PÁLYÁZAT MENETE

 

1. Az online pályázati lap elérhető a www.nekemszol.hu oldalon, a és nevezési feltételek elérhetőek azwww.nekemszol.hu honlapon.

 

2. A hiánytalanul kitöltött pályázati lapot és a benyújtandó anyagokat elektronikus úton a www.nekemszol.hu felületen át kérjük elküldeni 2019. szeptember 16. 00:00 órától 2019. október 20. 24:00 óráig. E-mailben vagy postai úton pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

3. Valamennyi érvényes pályázati anyagot szakértő zsűri bírálja el.

 

4. A Nekem Szól! Egészségértés Díj 2019 ünnepélyes eredményhirdetésére 2019 novemberében kerül sor, a pontos időpontot később hirdetjük meg. A díjazottak neveit közzétesszük a www.nekemszol.hu oldalon, valamint a Nekem Szól! Facebook-oldalon.

 

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI

 

1. A szempontok a következő súlyozással számítanak az elbírálás során:

  • Szakmai tartalom: 30% (Egészségügyi szakmai tartalom, Hitelesség, Információ tartalom/információ részletesség).
  • Innováció és kreativitás: 20% (Innovativitás, az ötlet újdonsága, az egyediség mértéke)
  • Megvalósítás, kommunikáció, felhasználóbarátság: 50% (célcsoportnak megfelelő kommunikációs csatornák és eszközök használata,
    közérthetőség, könnyű használhatóság és/vagy adaptálhatóság)

 

2. A projektek szakmai megítélése a Hiteles Egészség-kommunikációért Egyesület által üzemeltetett az EgészségKommandó szempontrendszere alapján történik. (További információk: https://e-kommando.hu )

 

3. A zsűrizés kétfordulós: Az első fordulóban minden zsűritag 200-ig terjedő skálán pontozza a pályázati anyagokat. A pontozás nem nyilvános. 130-as átlag alatti pontot elérő pályamű nem kerül fel a szűkített listára. A zsűritagok egyéni döntései alapján a zsűri közösen határozza meg a kategóriák legjobb 5 (összesen 20) pályaművéből álló szűkített listát. A szűkített lista kihirdetése a Nekem Szól! Egészségértés Díj hivatalos Facebook oldalán, a www.nekemszol.hu honlapon keresztül, valamint az érintett pályázók közvetlen, email-en keresztül történő értesítésével történik. A második fordulóban a zsűri közösen választja ki a díjazottakat.

 

4. Minden kategóriában egy nyertes, egy második és egy harmadik helyezett pályázat kerül kihirdetésre. A zsűri ezen kívül különdíja(ka)t is kiadhat, az egyes kategóriákba nem sorolható, de a pályázat céljait sikeresen támogató pályaművek esetében.

 

5. Fődíj: A kategórianyertesek közül a legkiemelkedőbb pályamű nyeri el a Nekem Szól! Egészségértés Díj 2019 fődíját.

 

6. Közönségdíj: A szűkítet listára került legjobb 20 pályaműve közül a közönség a www.nekemszol.huhonlapon választhatja ki a számára legjobb, leginnovatívabb projektet, amely különdíjban részesül. A 20 pályamű egy időben kerül megosztásra a www.nekemszol.hu honlapon. A közönségdíjat az oldalon legtöbb like-ot begyűjtő pályamű nyeri el.

7. A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy egyes kategóriákban ne válasszon nyertest.

8. A zsűri fenntartja annak jogát, hogy a megítélése szerint nem megfelelő kategóriába érkező nevezést átsorolja másik kategóriába.

 

DÍJAZÁS

 

1. Minden kategóriában egy nyertes pályázó lehet.

 

2. Az 1. “Egészségügyi intézmények (…)”, 2. “Társadalmi szervezetek (…)”, valamint 3. “Média (…)” kategóriák nyerteseinek díjazása bruttó 200 000 Ft, míg a második helyezettek egyenként bruttó 100 000 Ft, a harmadik helyezettek pedig egyenként bruttó 50 000 Ft pénzdíjban részesülnek. Az “Egészségipar szereplői” kategória díjazottjai külön pénzdíjban nem részesülnek, a projekteket elismerő plakettet, illetve oklevelet kapnak, valamint online felületeiken használhatják az AIPM – Nekem Szól! Egészségért Díj 2019 elismerő jelvényt.

 

3. A kategórianyertesek közül a legkiemelkedőbb kapja, a Nekem Szól! Egészségértés 2019 fődíját elismerő kupát. A fődíjat egymás utáni években azonos pályázó nem nyerheti el. A fődíjat az előző évi nyertes vagy megbízottja adja át a 2019-es év fődíjasának. A fődíj nyertese a kupa mellett elismerő plakettet, illetve oklevelet kap, külön pénzdíjban nem részesül.

4. A közönségdíj nyertese bruttó 200 000 Ft pénzdíjban részesül.

 

A pályaművek bemutatása: A szűkített listán szereplő legjobb 20 pályamű, valamint a díjazott pályázatok rövidített formában bemutatásra kerülnek a www.nekemszol.hu oldalon, a Nekem Szól! Egészségértés Díj hivatalos Facebook oldalán, a díjátadó rendezvényen, hírlevelekben és nyomtatott anyagokban, valamint egyéb média felületeken. Erre tekintettel a pályázó a pályamű beküldésével határozatlan időre szólóan, ellenszolgáltatás nélkül feljogosítja az AIPM-et arra, hogy a pályázattal összefüggésben a pályaművet (vagy annak részeit, kivonatait, stb.) az általa vagy az AIPM megbízásából eljárva bármely harmadik személy által üzemeltetett weboldalon, közösségi média felületen, bármely nyomtatott vagy online médiatartalomban, illetve lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásban közzétegye, illetve ilyen közzétételre harmadik személyeknek engedélyt adjon.

 

A pályázatra való jelentkezéssel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a pályázó kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja, hogy az AIPM-mel közölt személyes adatait az AIPM a pályázat lebonyolítása érdekében kezelje, ide értve a nyertesek nevének a www.aipm.hu honlapon történő közzétételét is.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM)

Shalaby Kinga

Telefon: 06 70 672 6363

Email: info@nekemszol.hu

www.nekemszol.hu

https://www.facebook.com/nekemszol/